O nás

Společnost byla založena v roce 2011 za účelem poskytování služeb v oblasti výroby a rozvod tepelné energie. Od roku 2012 jsme držitelé licence na výrobu a rozvod tepelné energie a od roku 2013 taky držitelé koncese na tyto služby. Na základě těchto oprávnění provozujeme kotelny na spalování biomasy, ale i plynové kotelny. Jedná se o dodávky tepelné energie pro Městské a obecní úřady, základní a mateřské školy, zdravotní střediska, domy s pečovatelskou službou, bytových i nebytových domů, rodinných domů a jiných zařízení.

Od udělení samotné licence naše společnost ekonomicky stále vzrůstá a poskytuje služby pro čím dál více spokojených odběratelů.